Allmänna villkor

Allmänna Villkor

1. Allmänt

Skrubbs AB (556943-6040) bedriver verksamhet för skrubbs.se.

I priserna ingår moms med 25%.

Är du under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för att få beställa hos oss.

2. Användning av webbplatsen

Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och tjänster som finns på denna webbplats (gemensamt kallat ”Tjänsterna”) är föremål för följande villkor (”Allmänna villkor”). Genom att använda Tjänsterna, samtycker du till att de allmänna villkoren kan komma att uppdateras av oss från en tid till annan. Du bör därför hålla dig uppdaterad på denna sida regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar som Skrubbs kan ha gjort av de allmänna villkoren.

Tillgång till denna webbplats är tillåten på tillfällig basis och Skrubbs förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra Tjänsterna utan att meddela det i förväg. Skrubbs kommer inte stå som ansvarig i det fall att denna hemsida är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Från en tid till annan, kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av eller hela denna webbplats.

3. Sekretesspolicy

Vår Sekretesspolicy beskriver hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till den behandling av uppgifter som beskrivs där och garanterar att alla uppgifter som du lämnar är korrekta.

4. Orderbekräftelse och överlåtelse av risk

När vi mottagit din beställning skickas en bekräftelse via e-post. Önskar du annullera eller ändra något i din order är du välkommen att kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt.

Du blir ägare till de varor du beställt först när de har levererats till dig och vi har mottagit en fullgod betalning för varorna. När varorna har levererats till dig övergår ansvaret för deras förlust eller förstörelse till dig.